Ullr konferansesal

I kommunestyresalen Ullr avholdes politiske møter. I tillegg benyttes salen til andre møter og konferanser.

For forespørsler om leie av Ullr
kontakt Tony på epost: tony.andre.kirkemo@ullensaker.kommune.no
eller tlf. 66 10 81 91