Utleie

Vi har tre amfisaler til utleie: Kong Rakne, Vesong og Kisi.
Vi har også Jasseimr, vår Black Box.

For forespørsler om tilgjengelighet m.m.
kontakt Tony på epost: tony.andre.kirkemo@ullensaker.kommune.no
eller tlf. 95 88 86 73