Priser pr 01.01.21

Sal/TidKommersielle aktørerLag/foreninger/
skoler
Eksterne aktører
KONG RAKNE
Hverdager
Hel dag/kveld20000580010900
Inntil 4t før kl 16.0041007200
Helg
Hel dag/kveld20000690017000
Sal/TidKommersielle aktørerLag/foreninger/
skoler
Eksterne aktører
JASSEIMR
Hverdager
Hel dag/kveld550026003800
Inntil 4t før kl 16.0019002700
Helg
Hel dag/kveld550031005000
Sal/TidKommersielle aktørerLag/foreninger/
skoler
Eksterne aktører
VESONG
Hverdager (kun 8-16)
Hel dag37006800
Inntil 4t før kl 16.0025004700
Helg
Hel dag470010000
Sal/TidKommersielle aktørerLag/foreninger/
skoler
Eksterne aktører
KISI
Hverdager (kun 8-16)
Hel dag26004700
Inntil 4t før kl 16.0020003500
Helg
Hel dag31006400
Sal/TidKommersielle aktørerLag/foreninger/
skoler
Eksterne aktører
ULLR
Hverdager
Hel dag/kveld25004000
Inntil 4t før kl 16.0019002800
Helg
Hel dag/kveld30004900