Kong Rakne salen

Kong Rakne

Kong Rakne er den største av salene våre og har sitteplass til 431 gjester. 

Salen har 17 rader, pluss rad 0, foran rad 1, nærmest scenen. Mellom rad 9 og 10 er salen delt av et bredt gangparti. I dette midtpartiet er det 3 rullestolplasser. Rullestolplass er en egen billettkategori.

Scenenivå ligger på gateplan og nås direkte med lastebil. Inngang til sidescenen gjennom store dører og ved behov kan parkering sperres for større kjøretøy. Kulturhuset kan være behjelpelige med å skaffe bærehjelp.

Kulturhuset har 2 vanlige garderober med dusj og toalett. Sminkeplass til 3 i hver.  Vi har også en større garderobe med vask og sminkeplass til 16. Artistfoajé med sofaer, vask og kjøleskap, leies ut ved forespørsel. Alt ligger i umiddelbar tilknytning til scene.   

Salen skal i utgangspunktet kun brukes til forestillinger, store konferanser og kinofremvisning.
P.g.a. programplanlegging for kulturhus og kino kan vi ikke reservere utleie til øving lang tid i forveien.  Tidsfrist for bestilling til øving er tidligst en måned i forkant av ønsket øvedag.

Scenetegning Kong Rakne

Scenetegning snitt Kong Rakne

Teknisk utstyr

Technical information in English