Kisi salen

Kisi er vår minste amfisal. Salen har 97 seter og brukes primært til kinovisninger på kveldstid/helg og møter/seminar på dagtid.

For forespørsler om tilgjengelighet m.m.
kontakt Tony på epost: tony.andre.kirkemo@ullensaker.kommune.no
eller tlf. 66 10 81 91